Author avatar
Pere Puig Ustrell

Pere Puig i Ustrell ha sigut director de l’Arxiu Històric de Terrassa els anys 1974 a 2009. Paleògraf de prestigi, historiador i arxiver, i l’autor d’una tesi que es va convertir en un treball imprescindible per conèixer els inicis del monestir de Sant Llorenç del Munt i aquest Mil·lenari: El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI.En Pere Puig i Ustrell estudia, en un primer terme, Filologia Clàssica. Cal a dir que a més del llatí i el grec, també coneix i usa habitualment altres idiomes, com el francès, l’anglés, l’alemany i l’italià.
El 1974 comença la seva relació laboral amb l’Ajuntament de Terrassa, i uns anys desprès estudia a la Scuola Vaticana de Paleografia, Diplomatica ed Archivistica (Roma).
El 1982 se signa el conveni per crear l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (ACVOC), del qual serà director. A Terrassa, per aclarir conceptes, hi ha un sistema arxivístic format per l’Arxiu Municipal Administratiu i l’Arxiu Històric de Terrassa; a més, hi té la seu l’ACOVC, que físicament se situa al mateix edifici que l’arxiu històric (al c. Pantà, 20 baixos).En resum, en Pere Puig i Ustrell és, a més d’un erudit, un autor imprescindible en relació a l’estudi dels documents històrics (no només del monestir de Sant Llorenç del Munt), un diplomatista i paleògraf dels més eminents de Catalunya i un arxiver de prestigi per mèrits propis.

Libros de Pere Puig Ustrell
Otros autores